GI och GB - det är mycket nu

 GI

GI-värdet visar vilken glykemisk laddning en matvara har, med andra ord hur snabbt kolhydraterna i livsmedlet höjer ditt blodsocker. GI-värdet i sig är dock inte så intressant utan att veta portionens totala glykemiska belastning. Att veta om kolhydraterna i maten är snabba eller långsamma är inte till så stor glädje om man inte vet hur många man totalt stoppar i sig i en portion


GB

GB-värdet, eller den "glykemiska belastningen" är egentligen det mest intressanta när det gäller intaget av livsmedel. Värdet beräknas genom att summera antalet nettokolhydrater (kolhydrater minus fibrer), multiplicera detta med livsmedlets GI-värde och slutligen dividera med 100.

Under rivstarten : GB under 10 per dag
Nystarten: GB 11-60 / dag
Balans: GB 61-120 /dag

Mat som har ett lågt GB har oftast ett lågt GI, men det är för den skull inte säkert att en portion av ett livsmedel med högt GI ger ett högt GB. En vattenmelon har t ex relativt högt GI-värde, men innehåller nästan inga kolhydrater. Resultatet av detta är att en tallrik vattenmelon ger ett relativt lågt GB.


Källa : giviktkoll.se


 


RSS 2.0